A Song in my Head

Lately, the song stuck in my head is “Beijing Beijing” (北京北京) by the Chinese star, Wang Feng.  It’s a song and a message you can feel, in any language.  Thought I’d share it with you today.

Video:    http://www.youtube.com/watch?v=uau77-KKij4

北京北京  Beijing Beijing

当我走在这里的每一条街道
dang1 wo3 zou3 zai4 zhe4 li3 de mei3 yi4 tiao2 jie1 dao4
When I walk on each of these streets

我的心似乎从来都不能平静
wo3 de xin1 si4 hu1 cong2 lai2 bu4 neng2 ping2 jing4
My heart never seems to be at peace

除了发动机的轰鸣和电气之音
chu2 le fa1 dong4 ji1 de hong1 ming2 he2 dian4 qi4 zhi1 yin1
Apart from roaring of the engines and sounds of the electric

我似乎听到了它烛骨般的心跳
wo3 si4 hu1 ting1 dao4 le ta1 zhu2 gu3 ban1 de xin1 tiao4
I seem to hear its candlewick heartbeat
CHORUS:

我在这里欢笑
wo3 zai4 zhe4 li3 huan1 xiao4
Here I laughed

我在这里哭泣
wo3 zai4 zhe4 li3 ku1 qi4
Here I cried

我在这里活着
wo3 zai4 zhe4 li3 huo2 zhe
Here I’ve lived

也在这里死去
ye3 zai4 zhe4 li3 si3 qu4
and here I’ll die
我在这里祈祷
wo3 zai4 zhe4 li3 qi3 dao3
Here I prayed

我在这里迷惘
wo3 zai4 zhe4 li3 mi2 wang3
Here I’ve felt lost

我在这里寻找
wo3 zai4 zhe4 li3 xun2 zhao3
Here I sought

也在这里失去
zai4 zhe4 li3 shi1 qu4
and here I’ve lost
北京 北京
bei3 jing1 bei3 jing1
Beijing Beijing
咖啡馆与广场有三个街区
ka1 fei1 guan3 yu3 guang3 chang3 you3 san1 ge4 jie1 qu1
The coffee house is three blocks away from the square

就像霓虹灯到月亮的距离
jiu4 xiang4 ni2 hong2 deng1 dao4 yue4 liang4 de ju4 li2
just like the distance between the neon and the moon

人们在挣扎中互相告慰和拥抱
ren2 men zai4 zheng1 zha2 zhong1 hu4 xiang1 gao4 wei4 he2 yong1 bao4
In the midst of their struggles, people comfort and hug each other

寻找着 追逐着 奄奄一息的碎梦
xun2 zhao3 zhe zhui1 zhu2 zhe yan1 yan1 yi4 xi1 de sui4 meng4
Searching and chasing, grasping at shattered dreams
CHORUS
如果有一天我不得不离去
ru2 guo3 you3 yi4 tian1 wo2 bu4 de2 bu4 li2 qu4
If one day I have to leave

我希望人们把我埋在这里
wo3 xi1 wang4 ren2 men ba3 wo3 mai2 zai4 zhe4 li3
I hope people will bury me here

在这儿我能感觉到我的存在
zai4 zhe4 er wo3 neng2 gan3 jue4 dao4 wo3 de cun2 zai4
Here, I can feel my existence

在这有太多让我眷恋的东西
zai4 zhe4 you3 tai4 duo1 rang4 wo3 juan4 lian4 de dong1 xi
Here, there are too many things that I long for
CHORUS